Gemeente Gorinchem

De stad besturen vergt een goed evenwichtsgevoel. De verschillende portefeuilles zijn immers sterk verweven met elkaar: denk aan economie en stedelijke ontwikkeling of aan wonen, werken, leren en recreëren. Wethouder Attie Mager bewaakt de balans en waardeert de betrokkenheid van ondernemend Gorinchem bij het behouden en versterken van de Gorcumse aantrekkingskracht.

Laat duidelijk zijn dat het bewaken van de balans niet dé ambitie is voor haar wethouderschap. ‘We hebben ons collegeprogramma niet voor niets ‘En nu aan de slag!’ genoemd’, vertelt Attie Mager. ‘We hebben heel veel visies geschreven in Gorinchem in de afgelopen jaren. Die moeten nu concreet worden gemaakt. Zodra de eerste dominosteen valt zullen er veel andere ontwikkelingen volgen.’

Ze geeft een voorbeeld. ‘De Schelluinsestraat wordt opnieuw ingericht: deels om te wonen en deels voor een gemoderniseerd bedrijventerrein. Daar hangt een verbinding van de bedrijven over het kanaal mee samen. Maar die ontwikkeling begint op het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem-Noord, om uiteindelijk ruimte te vinden voor een aantal bedrijven van de Schelluinsestraat.’

Noord: werken en leren
‘Er gebeurt veel op Gorinchem-Noord.’ Met een lach: ‘Wat te zien is aan de weg. Maar echt: dat is tijdelijk ongemak. Er wordt zand gestort voor de afrit naar de A27 en we merken dat de belangstelling voor het bedrijventerrein toeneemt. In de loop van 2023 willen we uitsluitsel geven over het traject dat we gaan lopen voor de uitgifte van de kavels.’

Op Noord staat verder de nieuwbouw van ’t Gilde op stapel en hebben onlangs de zes regiogemeenten hun betrokkenheid bij i_lab (de spil in de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en aanjager in het innovatief onderwijs) bekrachtigd. Tel daar nog het mbo-onderwijs aan het Da Vinci College en de toekomstige werknemers van de bedrijven bij op en dan kom je weer uit bij station Gorinchem-Noord, dat al jaren in de pijplijn zit. ‘Daarover zijn we nog altijd in overleg in Drechtsteden- en AV-verband.’

Zo ligt Gorinchem op het kruispunt van veel samenwerkingsverbanden in grotere en kleinere regio’s: de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden, maar ook de Vestingdriehoek, het Pact van Loevestein, Avres en UWV. ‘En binnen de provincie is er het Netwerk Economie Zuid-Holland-Zuid dat via de Drechtsteden onder Rotterdam doorloopt tot Voorne aan Zee. Daarmee bieden  we tegenwicht aan de grote steden in de provincie.’

Betrokken ondernemers
Ook in eigen stad zoekt de wethouder nadrukkelijk de verbinding. Bij ondernemingsvereniging IKG is het gemeentebestuur altijd welkom, met de winkeliers uit de binnenstad, Piazza Center, Nieuw- en Hoog Dalem zijn de lijnen kort en ook de contacten met niet verenigde winkeliers worden aangehaald vanwege het belang van winkels in een wijk. ‘Dat is echt niet zo vanzelfsprekend, dat je elkaar zo makkelijk kunt bellen’, stelt Attie Mager. ‘Daar moeten we zuinig op zijn.’

Ze is – in haar eigen woorden – diep onder de indruk van de band die de Gorcumse ondernemers hebben met hun stad. ‘Ik heb inmiddels de nodige bedrijfsbezoeken mogen doen en zie vooral een opvallend groot aandeel werknemers dat uit de eigen stad en streek komt. Werkgevers waarderen het arbeidsethos in deze regio en daar geven ze veel voor terug. Van de multinational tot de supermarkt: via sponsoring zijn ze ook voor de leefbaarheid van Gorinchem erg belangrijk.’

Attie Mager

Citymarketing
Dat de aantrekkingskracht van Gorinchem verder reikt dan de eigen gemeentegrenzen, dat is de afgelopen jaren breeduit verteld. De titel ‘Allermooiste vestingstad van Nederland’ gaf de stad een grote impuls; nu is het zaak die status te bevestigen. Voor cruisemaatschappijen is Gorinchem een nieuwe hot-spot geworden. ‘En niet alleen meer om over te stappen op de bus, zoals vroeger. Je ziet steeds meer gasten van de schepen de stad in wandelen op het Eind, precies daarom is dat een paar jaar geleden als boulevard ingericht.’

Stadsgidsen kunnen rondleidingen tegenwoordig ook in het Engels geven en de spin-off is al zichtbaar. ‘Er zijn al mensen geweest die via een cruise voor het eerst in Gorinchem komen en later voor een weekendje terugkomen. Ook via de hotels krijgen we regelmatig te horen dat hun gasten op voorhand geen idee hadden wat een leuke stad dit is.’

Warenhuis Binnenstad
Ook op dit gebied ervaart de wethouder veel bereidheid om samen te werken aan een zo mooi mogelijk resultaat. Ze prijst het initiatief dat genomen is om meer eenheid te creëren in de uitstraling van het centrum in ‘Warenhuis Binnenstad’ en de welwillendheid van vastgoedeigenaren in het verkleinen van het kernwinkelgebied. ‘Ik snap best dat niet alle eigenaren direct staan te springen bij dat idee, maar uiteindelijk profiteren we allemaal van een binnenstad zonder versnippering en leegstand, van een stad waar reuring in zit. Dat is het algemeen belang waarvoor we met z’n allen moeten staan.’