IVECO eDaily: De elektrische bedrijfswagen

Iveco eDaily

Als ondernemer ben je op zoek naar een betrouwbare en efficiënte bedrijfswagen die aan al je wensen voldoet. De IVECO Daily is al jaren een populaire keuze onder bouwlieden, hoveniers, pakketbezorgers en andere ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfsvoertuig. Maar nu is er een nieuwe toevoeging aan de familie: de eDaily. De eDaily is de elektrische tweeling van de IVECO Daily en biedt dezelfde robuustheid, vermogen en belastbaarheid als de reguliere Daily, maar dan zonder uitstoot. Dit maakt de eDaily de perfecte keuze voor hoveniers die op zoek zijn naar een duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor hun bedrijf.

De eDaily biedt een hoog laadvermogen en trekgewicht van maar liefst 3.500 kg. Hierdoor kun je zonder problemen allerlei soorten materieel meenemen voor je werkzaamheden. Bovendien is de eDaily leverbaar als gesloten bestelbus, maar ook als chassis-cabine met een open- of gesloten laadbak. Hierdoor is de eDaily flexibel inzetbaar voor veel verschillende doeleinden. Of je nu een oplegger met machines wil trekken of je personeel en goederen vervoeren, de eDaily is de ideale keuze. Een ander groot voordeel van de eDaily is dat het uitgerust is met geavanceerde hulpsystemen voor de bestuurder en een rijmodus selector in de cabine. Hierdoor kun je je ideale rijstijl kiezen, waardoor je comfortabel en veilig rijdt. Bovendien is de eDaily de beste optie voor stedelijke toepassingen zonder uitstoot en zonder lawaai. Dit maakt de eDaily een milieuvriendelijke en verantwoorde keuze voor ondernemers.

Daarnaast is de eDaily ook uitgerust met diverse gemakkelijk toegankelijke opbergvakken in de bank en in de zijwand. Hierdoor heb je altijd alle benodigde gereedschappen en materialen bij de hand. De eDaily is verkrijgbaar met een maximumgewicht tot 7,2 ton, in een enkel- of dubbellucht configuratie. Al met al biedt de eDaily een scala aan voordelen voor hoveniers die op zoek zijn naar een duurzame, efficiënte en flexibele bedrijfswagen. De eDaily is de toekomst voor de ondernemer.

 

Kijk voor meer informatie op edaily.iveco.com


‘Diep onder de indruk van de betrokkenheid van ondernemers bij de stad’

Gemeente Gorinchem

De stad besturen vergt een goed evenwichtsgevoel. De verschillende portefeuilles zijn immers sterk verweven met elkaar: denk aan economie en stedelijke ontwikkeling of aan wonen, werken, leren en recreëren. Wethouder Attie Mager bewaakt de balans en waardeert de betrokkenheid van ondernemend Gorinchem bij het behouden en versterken van de Gorcumse aantrekkingskracht.

Laat duidelijk zijn dat het bewaken van de balans niet dé ambitie is voor haar wethouderschap. ‘We hebben ons collegeprogramma niet voor niets ‘En nu aan de slag!’ genoemd’, vertelt Attie Mager. ‘We hebben heel veel visies geschreven in Gorinchem in de afgelopen jaren. Die moeten nu concreet worden gemaakt. Zodra de eerste dominosteen valt zullen er veel andere ontwikkelingen volgen.’

Ze geeft een voorbeeld. ‘De Schelluinsestraat wordt opnieuw ingericht: deels om te wonen en deels voor een gemoderniseerd bedrijventerrein. Daar hangt een verbinding van de bedrijven over het kanaal mee samen. Maar die ontwikkeling begint op het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem-Noord, om uiteindelijk ruimte te vinden voor een aantal bedrijven van de Schelluinsestraat.’

Noord: werken en leren
‘Er gebeurt veel op Gorinchem-Noord.’ Met een lach: ‘Wat te zien is aan de weg. Maar echt: dat is tijdelijk ongemak. Er wordt zand gestort voor de afrit naar de A27 en we merken dat de belangstelling voor het bedrijventerrein toeneemt. In de loop van 2023 willen we uitsluitsel geven over het traject dat we gaan lopen voor de uitgifte van de kavels.’

Op Noord staat verder de nieuwbouw van ’t Gilde op stapel en hebben onlangs de zes regiogemeenten hun betrokkenheid bij i_lab (de spil in de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en aanjager in het innovatief onderwijs) bekrachtigd. Tel daar nog het mbo-onderwijs aan het Da Vinci College en de toekomstige werknemers van de bedrijven bij op en dan kom je weer uit bij station Gorinchem-Noord, dat al jaren in de pijplijn zit. ‘Daarover zijn we nog altijd in overleg in Drechtsteden- en AV-verband.’

Zo ligt Gorinchem op het kruispunt van veel samenwerkingsverbanden in grotere en kleinere regio’s: de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden, maar ook de Vestingdriehoek, het Pact van Loevestein, Avres en UWV. ‘En binnen de provincie is er het Netwerk Economie Zuid-Holland-Zuid dat via de Drechtsteden onder Rotterdam doorloopt tot Voorne aan Zee. Daarmee bieden  we tegenwicht aan de grote steden in de provincie.’

Betrokken ondernemers
Ook in eigen stad zoekt de wethouder nadrukkelijk de verbinding. Bij ondernemingsvereniging IKG is het gemeentebestuur altijd welkom, met de winkeliers uit de binnenstad, Piazza Center, Nieuw- en Hoog Dalem zijn de lijnen kort en ook de contacten met niet verenigde winkeliers worden aangehaald vanwege het belang van winkels in een wijk. ‘Dat is echt niet zo vanzelfsprekend, dat je elkaar zo makkelijk kunt bellen’, stelt Attie Mager. ‘Daar moeten we zuinig op zijn.’

Ze is – in haar eigen woorden – diep onder de indruk van de band die de Gorcumse ondernemers hebben met hun stad. ‘Ik heb inmiddels de nodige bedrijfsbezoeken mogen doen en zie vooral een opvallend groot aandeel werknemers dat uit de eigen stad en streek komt. Werkgevers waarderen het arbeidsethos in deze regio en daar geven ze veel voor terug. Van de multinational tot de supermarkt: via sponsoring zijn ze ook voor de leefbaarheid van Gorinchem erg belangrijk.’

Attie Mager

Citymarketing
Dat de aantrekkingskracht van Gorinchem verder reikt dan de eigen gemeentegrenzen, dat is de afgelopen jaren breeduit verteld. De titel ‘Allermooiste vestingstad van Nederland’ gaf de stad een grote impuls; nu is het zaak die status te bevestigen. Voor cruisemaatschappijen is Gorinchem een nieuwe hot-spot geworden. ‘En niet alleen meer om over te stappen op de bus, zoals vroeger. Je ziet steeds meer gasten van de schepen de stad in wandelen op het Eind, precies daarom is dat een paar jaar geleden als boulevard ingericht.’

Stadsgidsen kunnen rondleidingen tegenwoordig ook in het Engels geven en de spin-off is al zichtbaar. ‘Er zijn al mensen geweest die via een cruise voor het eerst in Gorinchem komen en later voor een weekendje terugkomen. Ook via de hotels krijgen we regelmatig te horen dat hun gasten op voorhand geen idee hadden wat een leuke stad dit is.’

Warenhuis Binnenstad
Ook op dit gebied ervaart de wethouder veel bereidheid om samen te werken aan een zo mooi mogelijk resultaat. Ze prijst het initiatief dat genomen is om meer eenheid te creëren in de uitstraling van het centrum in ‘Warenhuis Binnenstad’ en de welwillendheid van vastgoedeigenaren in het verkleinen van het kernwinkelgebied. ‘Ik snap best dat niet alle eigenaren direct staan te springen bij dat idee, maar uiteindelijk profiteren we allemaal van een binnenstad zonder versnippering en leegstand, van een stad waar reuring in zit. Dat is het algemeen belang waarvoor we met z’n allen moeten staan.’


Gorinchem

Meekoppelkansen dijkversterking

Gorinchem
Maura Niessen

Het is niemand in de regio ontgaan: tussen Waardenburg en Gorinchem wordt de dijk versterkt, zodat we ook in de toekomst droge voeten houden. Wat misschien minder mensen weten, is dat er tegelijkertijd veel erfgoed weer zichtbaar wordt gemaakt. Tussen Vuren en Gorinchem gaat het onder meer om een geschutsbatterij en om een ravelijn: een verdedigingswerk dat onderdeel was van de verdediging van onze vestingstad. 

De dijkversterking tussen Waardenburg en Gorinchem is de tweede dijkversterking sinds de bijna-watersnoodramp van 1995. In de Graaf Reinaldalliantie werken Waterschap Rivierenland en een consortium van aannemers samen met de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten Gorinchem en West-Betuwe. Gezamenlijk maakten zij een plan van aanpak. Op sommige plekken wordt de dijk verhoogd, op andere verlegd. En op weer andere plekken komen er damwanden in de huidige dijk, zodat die beter bestand is tegen hoge waterstanden. Een project dat een aantal jaar in beslag neemt, en dat ingrijpende gevolgen heeft voor het rivierenlandschap.

Werelderfgoed
De werkzaamheden zijn niet alleen maar functioneel. De partners grepen de gelegenheid ook aan om verdwenen erfgoed weer zichtbaar te maken in het landschap. Omgevingsmanager Maura Niessen van de Graaf Reinaldalliantie: ‘Toen we de eerste plannen maakten, waren we ons ervan bewust dat we aan de slag gingen in een cultuurhistorisch belangrijk gebied. De dijk doorkruist de Oude én Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dan heb je het over Unesco Werelderfgoed! We zagen meteen dat de aanpak van de dijk ons mooie kansen bood om ook iets te doen met dat erfgoed.’

Geheugen van het gebied
Dat besef was er ook bij de gemeente Gorinchem, vertelt stedenbouwkundige Christian Alderliesten: ‘Als stedenbouwkundige ben je bezig met de ruimtelijke kwaliteit, maar ook met het geheugen van een gebied. Met de komst van de dijk kregen we ooit een nieuwe entree aan de oostkant van de vesting. De aanleg van die dijk was broodnodig, maar er verdwenen wel allerlei sporen uit het verleden onder de grond van de dijk. Toen de huidige werkzaamheden werden aangekondigd, wisten we meteen dat we ook iets wilden met dat verborgen erfgoed.’

Vier meekoppelkansen
In de plannen werd daarom plaatsgemaakt voor vier zogenoemde meekoppelkansen: plekken waar het erfgoed weer zichtbaar werd gemaakt. Het gaat om een ravelijn – verdedigingseiland – vlak voor de Gorcumse binnenstad, een geschutsbatterij bij de Dalemse sluis, nog een geschutsbatterij tussen Gorinchem en Vuren, en het sluisje ten oosten van Fort Vuren. Naast deze cultuurwerken wordt er als vijfde meekoppelkans bij Gorinchem een stuk extra natuur gecreëerd. De Woelse Waard wordt namelijk een getijdenatuurgebied waar iedereen met de laarzen aan doorheen kan struinen.

Functionele aanpassingen
‘Het mooie is dat we het niet alleen maar doen omdat het mooi is’, vertelt omgevingsmanager Niessen. ‘Het sluisje bij Fort Vuren wordt bijvoorbeeld echt onderdeel van het watersysteem. Bij extreem hoogwater kan hier het rivierwater wegstromen naar de polder. En ook de ravelijn bij Gorinchem heeft weldegelijk een functie. Doordat we hier extra grond aanbrengen tegen de dijk, hoeven we de dijk ter hoogte van de ravelijn niet met een damwand te versterken.

Het verleden beleven
Van de Gorcumse vesting zijn voldoende tekeningen overgeleverd, die precies laten zien hoe de ravelijn er vroeger uitzag. Bij de geschutsbatterijen is dat niet zo eenvoudig, vertelt Niessen. ‘We weten uit oude bronnen waar ze gesitueerd waren, maar we weten niet precies hoe ze eruitzagen. Daarom kiezen we op die plekken voor een mooi uitkijkpunt, met uitleg over de historische functie van die plek. Zo kunnen bezoekers het verleden toch beleven.’

Eén en één is drie
Juist die beleving is de meerwaarde van de meekoppelkansen, vindt stedenbouwkundige Alderliesten. ‘We zitten in een fantastisch gebied, met de vestingdriehoek, langeafstandsfietsroutes en straks een fietsvriendelijke dijk. Mensen kunnen hiervandaan op de fiets stappen, uitrusten bij Fort Vuren, de pont nemen naar Woudrichem en dan terugfietsen naar Gorinchem. Het is geweldig als we langs die route het verhaal van Gorinchem kunnen vertellen aan de hand van wat je ziet. In dat opzicht is de dijkversterking een kwestie van één en één is drie: waterveiligheid, erfgoed, recreatie en natuur gaan hand in hand.’

Teruggeven
Al deze meekoppelkansen zijn er dus op gericht om de beleving van ons rivierenlandschap een extra impuls te geven. Datzelfde geldt voor de herontwikkeling van de Woelse Waard, het gebied buiten de Dalempoort. Hier draait het niet om cultuur- maar natuurbeleving. ‘We vonden het belangrijk dat dit gebied toegankelijk werd gemaakt’, vertelt Alderliesten. ‘Het is een uniek natuurgebied tegen het stadshart van Gorinchem aan. Hier is ruimte voor de rivier als het hoogwater is, ruimte voor de natuur en ruimte voor Gorcumers die de natuur willen beleven.’ Niessen vult aan: ‘We beseffen dat het werk aan de dijk heel ingrijpend is voor omwonenden. Van de werkzaamheden aan de dijk zie je straks niks meer, maar de meekoppelkansen zijn de pareltjes. Het is mooi dat we de bewoners na al dit werk iets kunnen teruggeven.’


‘Ze geeft kleur aan woorden en vorm aan verhalen’

Esmay Usmany is professioneel muzikant en schrijver. Na haar afstuderen aan het conservatorium toerde ze met verschillende theaterproducties door de Nederlandse en Belgische theaters en schouwburgen. Met haar voorstelling Niets is wat het lijkt stond ze in de finale van het Utrechts kleinkunstfestival, won ze de publieksprijs op het Delft Fringe festival en ontving ze van het Rijkswijksprachtfestival de persprijs voor beste voorstelling. ‘Wanneer ik terugkijk op deze periode is het een achtbaan geweest van zoveel mooie en moeilijke momenten. Repeteren en spelen confronteert je namelijk continu met wie je zelf bent. Je twijfels, onzekerheden, zwakte en kracht.’

Esmay UsmanyMomenteel is Esmay te zien in de theaters met haar voorstelling Soedah laat maar, die door Theaterparadijs beoordeeld werd met vier sterren en een lovende recensie. AD omschrijft haar liedjes en teksten als poëtisch, verhalend en verbindend. Ze is vaste woordkunstenares voor NPO Radio 1, columnist voor de krant en schreef het script voor de immersieve theaterproductie ‘Op klompen door de desa’ die door de Volkskrant met vier van de vijf sterren werd beoordeeld. Ze gaf een aantal jaar geleden een inspirerende TEDX talk over Challenge, Choose, Change en was te zien en horen op werelds grootste literaire festival Ubuds writers and readers festival op Bali.

Dromer en Doener
Een dromer én een doener, Esmay pakt het leven graag zelf in handen. Zo publiceerde ze twee boeken in eigen beheer: Allerlievelings en Hartzaken. Waarvan de eerstgenoemde met duizend exemplaren helemaal is uitverkocht en de laatstgenoemde een paar maanden geleden is gepubliceerd. ‘Ik haal er plezier uit om met woorden en muziek te spelen. Zeker als ik ze kan inzetten voor particulieren en bedrijven’, vertelt ze.

Dat doet ze met haar merk Maatwerkjes en Liefjesliedjes. Een Maatwerkje of Liefjesliedje is een persoonlijk gedicht of liedje op maat, dat je als cadeau kan schenken. Voor jezelf of als een ode aan iemand die je lief is. Als exclusief souvenir aan een klein of een groot moment: een bruiloft, jubileum, bedrijfsfeest, een afscheid.

Of ben je op zoek naar de juiste woorden voor het einde van een leven? Ze schrijft en zingt niet alleen de verhalen vol automatisch hardop lachen en alleen maar geluk. Ze legt zich ook toe op verhalen van afscheid nemen. Want afscheid nemen van iemand die je lief is of afscheid nemen van het leven is evenzeer een mijlpaal. En ook die mijlpaal probeert ze te vullen met woorden of melodieën van geluk.

Babs
Eerder werkte Esmay Usmany samen met onder andere het Rijksmuseum, NTR, Scheepvaartmuseum, Hermès, Achmea, Museumvereniging, Dutch Culture, de Nederlandse ambassade in Jakarta en het Ministerie van Volksgezondheid. Haar werk in opdracht is te lezen in de publieke ruimte van onder meer het Scheepvaartmuseum en de Bijenkorf.

‘Ik houd ervan om de tijd te nemen voor dingen waar mijn hart sneller van gaat kloppen en besteed er dan ook veel aandacht aan om dat zo goed mogelijk te doen.’ En nieuwe uitdagingen blijven komen. Zo is ze sinds een jaar beëdigd en benoemd als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand en dus ook te boeken als ‘Babs’ en/of ceremonieel spreker. ‘Het leek me zo mooi om alle facetten van mijn werk samen te laten komen. Dat is precies wat ik met een trouwceremonie hoop te doen: maatwerk te leveren.’

Verbinding
‘Muziek heeft de mooie eigenschap om mensen te verbinden. Verbinding met jezelf, met de ander, met de omgeving en met het onzegbare. Als professioneel muzikant heb ik het grote voorrecht om bij te mogen dragen aan deze verbinding en dit te mogen delen met mijn publiek of lezers. Ik ben mij er steeds meer van bewust wat voor afdruk we achterlaten. Welke impact onze keuzes hebben op de daaropvolgende generaties en hoe dit doorwerkt. Als theatermaker en schrijver vind ik het daarom mijn plicht om vragen te stellen. Aan mijn publiek en lezers, maar ook aan mezelf. Wie ben ik, wat wil ik en wat geef ik door?’

In opdracht
Zoek jij een pen? Een bijzonder cadeau in de vorm van een lied, gedicht of tekst op maat? Voor particulieren of bedrijven schrijft Esmay Usmany graag in opdracht: zorgvuldig en met aandacht. ‘Ik pak gevoelens in met laagjes woorden en of melodieën. De boodschap is duidelijk, maar de uiting zacht en herkenbaar.’ Voor meer informatie of een offerte op maat, mail naar info@esmayusmany.com

 

Meer weten? www.esmayusmany.com


Gorcumse favorieten: stad van beelden

De stad Gorinchem staat ook wel bekend als beeldenstad. En dat is niet zonder reden: meer dan 120 beelden in allerlei vormen, maten en stijlen maken in de binnenstad en de buitenwijken onderdeel uit van het straatbeeld en dus van het collectieve geheugen. Piet Augustijn, auteur van het boekje Beelden in Gorinchem (2019) en voorzitter van de Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte, kiest vier van zijn favorieten uit.

 

Toen De Appel (1974) van Kees Franse aan de Banneweg in de jaren negentig door vandalen was vernield, was de verontwaardiging groot. En toen Geometrie in het landschap (1974), de vijf gelijke volumes van Ryszard Winiarski op de Kriekenmarkt, enkele jaren geleden waren uitgeleend voor een tijdelijke tentoonstelling in Amsterdam, kwamen omwonenden bijna in opstand. En terecht. Want de geometrische vormen bol, cilinder, kegel, kubus en piramide zijn dan wel geen natuurlijke vormen, maar vlijen zich bijna natuurlijk tegen de glooiingen van de Altenawal. Ondanks die tegenstelling van strak en wit tegenover groen en golvend, lijken ze als vanzelfsprekend op die plek te horen. Sterker nog: ze zijn in 1974 tijdens het Symposion speciaal voor die plek gemaakt. Dat zie je en dat voel je.

Een beeld dat ook speciaal is gemaakt voor de plek waar het staat, is Simeon (2004) van Erik Buijs. Simeon was in de historie een pilaarheilige, maar is op de meerpaal Buiten de Waterpoort een gids geworden, een kleine gastheer die bezoekers die met de veerboot komen begroet en ze de weg wijst. Maar hij lijkt ook een gebaar te maken naar de overkant, zo van: hier kun je vertrekken en daar kun je naartoe. Er zit iets tegenstrijdigs in dat gebaar en dat maakt het beeld zo interessant. Ben je welkom of kun je maar beter weggaan omdat de overkant leuker is?

Dat tegenstrijdige zit ook in de Doorlopende vorm (1969) van Yvonne Kracht. Het beeld is wit en blauw en staat in een groenstrook op de hoek van de Hoofdwal en Glacis in Wijdschild. Tegenstrijdig omdat je goed moet kijken hoe die witte en blauwe banen lopen. Wat Escher-achtig, wat ongrijpbaar: is de voorkant nu ineens zijkant of andersom? En als ik nu de andere kant eens bekijk, wat zie ik dan. Je kunt eromheen lopen, tussen de bogen door, maar het blijft een verrassing wat je tegenkomt. Die verrassingen, die tegenstrijdigheden, die onverwachte invalshoeken zetten me aan het denken, maken me blij en zorgen ervoor dat die beelden niet gaan vervelen en ik ze (naast veel andere) reken tot mijn favorieten.

Augustijn

Nog één dan: de Gestructureerde ruimte (1974) van Ad de Keijzer aan de Merwede Buiten de Waterpoort. Ook gemaakt tijdens het Symposion 1974, eigenlijk voor een heel andere plek (namelijk bij het toenmalige gebouw van gemeentewerken aan de Banneweg) en in 1993 bij de bouw van het stadhuis verplaatst naar de huidige locatie. Negen palen bakenen acht kubussen af. Maar dat hoef je niet te weten om het te kunnen waarderen. Bokkenpoten worden de palen wel genoemd. Prima, ze staan in het geheugen gegrift. Zelfs bij hoog water een herkenningsteken, een markering van een periode en een plek.

Als je goed om je heen kijkt, is er veel moois te zien!


Kwaliteit spreekt voor zichzelf

Derya Simsek begon haar beautysalon DSK Beauty op 1 april 2020; gezien corona een alles behalve fijne startdatum. Voor ze het wist, gold er een lockdown en kon ze geen kant op. ‘Gelukkig had ik nog een parttime baan. Die hielp me financieel door corona heen. Daarnaast investeerde ik in Instagram (dskbeauty.nl) en mijn website. En mede daardoor groeit en bloeit DSK Beauty nu volop.’

DSK Beauty

Van 0 naar 100 in no-time
‘Mijn start als ondernemer was dan wel moeilijk, maar gelukkig kon ik op Instagram laten zien wat ik kan. Ik post bijvoorbeeld regelmatig over mijn opleidingen en masterclasses en plaats foto’s waarop je kunt zien wat er allemaal mogelijk is. We zijn gespecialiseerd in permanente make-up (PMU), maar doen ook kleinere beautybehandelingen. En voor die behandelingen zijn mensen net zo welkom als voor PMU. Gaandeweg kreeg ik op Instagram steeds meer volgers en toen de lockdown voorbij was, kwamen mensen massaal. Mond-op-mond-reclame deed de rest.’

Van heinde en verre
‘Onze klanten komen inmiddels lang niet meer alleen uit de regio, maar bijvoorbeeld ook uit Utrecht, Rotterdam, Breda en Arnhem. En ze komen terug omdat ze enthousiast zijn over de kwaliteit van ons werk, onze service en de manier waarop we met onze klanten omgaan. We nemen echt de tijd en lichten onze klanten ook goed voor. En dat werpt dus zijn vruchten af. Ondertussen heb ik mijn andere baan op kunnen zeggen en werk ik – inmiddels samen met personeel – fulltime in de salon. Maar natuurlijk blijf ik wel bij alles betrokken.’

Uniek
‘Heel vaak blijken de foto’s op Instagram mensen al over de streep te trekken. Daar zie je onze kwaliteit gewoon aan af. Daarnaast spreekt het feit dat we met heel goede producten werken (die van Medik8 zijn simpelweg de beste) en dat we de nieuwste apparatuur in huis hebben veel belangstellenden aan. Tot slot vinden klanten het fijn dat ze hier een gratis intake krijgen. In die intake vragen we uitgebreid naar de wensen van onze klanten en leggen we alles goed uit. En in negen van de tien gevallen maken ze dan ook gelijk een afspraak.’

 

Meer informatie?
Instagram: dskbeauty.nl
Website: www.dskbeauty.nl


Britt van Engeland

‘Een evenement dat de koning echt bij bleef’

Britt van Engeland

Van een zakelijk evenement waar koning Willem-Alexander te gast is tot een opening van een expositie bij het Gorcums Museum: Britt van Engeland van B Your Event Manager regelt het. Bij haar is geen dag hetzelfde. ‘Die creatieve afwisseling vind ik heel fijn.’

Een XXL-videowall toonde de geschiedenis van Zuid-Holland, een storyteller en een flashmob zetten de beelden extra kracht bij. Bij de heropening van het Provinciehuis in Den Haag keken bezoekers – onder wie koning Willem-Alexander – de ogen uit. ‘Het moest éxtra bijzonder zijn’, blikt evenementenmanager Britt van Engeland terug. ‘De koning is vaak bij openingen en heropeningen, we wilden dat dit hem bij zou blijven.’

Terwijl de koning door middel van een futuristische handscan het provinciehuis officieel heropende, waren er beelden te zien van zijn oma, prinses Juliana, die het pand in eerste instantie opende en van zijn moeder, prinses Beatrix, die na een eerdere renovatie van de partij was. ‘Het klopte van a tot z. Dat was extra belangrijk, want als de koning te gast is mag er niets aan het toeval worden overgelaten.’

Britt van Engeland was betrokken bij alle facetten van het evenement: het bedenken, de planning en uiteindelijk de praktische organisatie. En hoewel een bijeenkomst met de koning bijzonder is, is dit zeker niet het enige speciale evenement dat ze op haar naam mocht schrijven in de jaren dat ze nu als zelfstandig ondernemer aan de slag is. Zo was ze betrokken bij de 5 mei lezing in 2021 met Mark Rutte en Angela Merkel, het CHIO, de Wereldhavendagen en ga zo maar door. ‘Maar ook grote bedrijfsfeesten, boeklanceringen, gala’s, openingen, beurzen, jubilea, relatie-evenementen stonden afgelopen jaren op mijn agenda.’

Ook organiseert ze events voor goede doelen. ‘Al tien jaar ben ik ambassadeur van de Stichting Upside Down, die ervoor strijdt dat mensen met Downsyndroom mee kunnen en mogen doen in de maatschappij. Ik heb al diverse events voor ze mogen organiseren, zoals Geef Down de Toekomst en de INC Awards.’

Britt van Engeland

Freelancer of the Year

De Gorcumse begon in 2017 als zelfstandig ondernemer, nadat ze bij meerdere bedrijven ervaring had opgedaan als eventmanager en eventstyliste. ‘Ik wilde altijd al als ondernemer aan de slag, maar ik vond het ook belangrijk om eerst wat vlieguren te maken.’ Nog elke dag geniet ze nu van haar keuze. ‘Ik vind het belangrijk dat ik een klik heb met de klant, dat we elkaar begrijpen en er hetzelfde instaan. Als freelancer werk ik het liefst met klanten met wie ik echt een goede match ben. Dat is voor mij fijn, maar voor de klant natuurlijk net zo.’ Haar stap bleef niet onopgemerkt, in 2018 werd ze beloond met een Freelancer Of The Year Award voor Beste Starter.

Ze houdt van zowel het bedenken van een concept als van de uitvoering van een event. ‘Een evenement kan een strategisch middel zijn om een doel te bereiken. Ik denk heel graag mee over dat doel en hoe we daar het beste kunnen komen. Het liefst creëer ik iets waardoor mensen echt verrast worden.’ Daarna zorgt ze ervoor dat alles tot in de puntjes in goede banen wordt geleid. ‘Ik ben echt van de details.’

Haar agenda werd zeker niet leger toen de coronapandemie losbarstte. ‘Alle live-evenementen konden natuurlijk even niet doorgaan. Ik besloot me te verdiepen in de wereld van online events. Zo mocht ik een aantal evenementen omvormen naar digitale bijeenkomsten. Ik ben blij dat er genoeg te doen was, maar natuurlijk is het een stuk fijner dat mensen elkaar nu weer live ontmoeten en dat grotere live-evenementen weer volop plaatsvinden. Dat houdt toch mijn voorkeur. Hiermee creëer je veel meer impact, verbinding en beleving. Dat zorgt voor een blijvende herinnering.’

Voor haar werk rijdt ze het hele land door, maar is ze veelal in de Randstad te vinden. Extra geniet ze als ze een keer een thuiswedstrijd heeft: een evenement in haar eigen stad. ‘Hier zijn ook genoeg bedrijven te vinden waar mijn expertise van toegevoegde waarde kan zijn. Ik ben hier zes jaar geleden komen wonen en in die tijd verliefd geworden op Gorinchem. Het leeft en bruist hier. Ik vind het altijd leuk als ik als eventmanager aan die levendigheid een bijdrage mag leveren.’

Britt van Engeland Events


Van Houwelingen Tweewielers

‘Een nieuwe fiets of scooter aanschaffen? Dat is niet alsof je een halfje bruin koopt.’

‘Wij vinden het belangrijk dat je een fiets of scooter koopt die ook echt bij je past. Daarom valt er bij ons ook echt iets te kiezen. Zowel in het lagere als in het hogere segment.’ Zo begint ons gesprek met Mar en Fabian van Van Houwelingen Tweewielers. ‘We nemen de wensen van onze klanten serieus, adviseren goed én staan voor goede service en onderhoud. Bij ons koop je dus een fiets of scooter én vertrouwen.’

Van Houwelingen Tweewielers

Een grote, ruime winkel

‘Hier, in onze winkel aan Vlietskade 4008 in Arkel, kunnen klanten zich op hun gemak oriënteren. Alles staat ruim en overzichtelijk opgesteld. Beneden in de showroom staan er naast de talloze e-bikes en speed pedelecs ook een paar bakfietsen. Verderop is er een hoek met kinderfietsen. Accessoires als fietstassen, helmen, kinderzitjes en zadels zijn door de winkel heen gegroepeerd in showmeubels te vinden. De scootershop is een apart deel van de showroom. Daar staan al onze benzine- en elektrische scooters. Boven staan de niet elektrische school-, stads- en racefietsen en de ATB’s. En de werkplaats? Die heeft een heel eigen plek, los van de showroom.’

Onze fietsen

‘Meer dan 80 procent van de fietsen die we verkopen is inmiddels elektrisch. En er valt echt wat te kiezen, want we verkopen meer merken dan ooit. Naast bijvoorbeeld Qwic, Giant, Stromer en Multicycle verkopen we nu ook RIH, een innovatieve oude bekende, en Klever. Voor dat laatste merk hebben we gekozen, omdat het naast de gewone e-bikes en de sportieve speed pedelec ook een pedelec heeft met een rechtere stadszit. Dat is fijn voor de mensen die niet in de sportieve houding willen of kunnen zitten. Verder zijn we met het Duitse Velo de Ville en het Nederlandse Azor uniek in de regio. Bij beide merken kun je je fiets helemaal zelf samenstellen. Van frame en zadel tot aan de handvatten aan toe. Helemaal custom made dus.’

Onze scooters

‘Ook op scootergebied zijn we ruim gesorteerd. We hebben zowel benzine- als elektrische scooters en voeren veel merken. Van Peugeot en Piaggio tot Vespa en Niu. En ook hier groeit het aandeel elektrisch maar door. De helmplicht bracht trouwens ook best wat teweeg. Nu ze toch een helm moesten gaan dragen, vroegen veel klanten ons hun scooter om te keuren van een 25 kilometer snorscooter naar een 45 kilometer bromscooter. Omdat dat niet bij alle snorscooters gaat, ruilden nogal wat mensen hun snorscooter in. Zo komt het dat we naast de gebruikte benzinescooters nu ook een ruime voorraad aan gebruikte e-scooters hebben staan. Dat kan dan weer interessant zijn voor mensen die sowieso niet harder willen dan 25 kilometer per uur. Bijvoorbeeld omdat ze op het fietspad willen blijven rijden in plaats van met een bromscooter op de weg tussen de auto’s.

Op locatie aan de slag

‘We werken al met fiets- en leaseplannen, maar kunnen nog veel meer voor bedrijven betekenen. Een voorbeeld? We gaan aan het begin van het donkere seizoen op bezoek bij Corbion in Gorinchem, want daar nemen ze niet alleen de veiligheid op het bedrijfsterrein serieus, maar ook de veiligheid van hun personeel. Wij checken er ter plaatse de fietsen van alle werknemers en zorgen ervoor dat alles het weer doet. Verlichting, banden, remmen: de fietsen staan aan het einde van de dag tiptop klaar zodat iedereen weer veilig het verkeer in kan.’

Elektrische steppen: geen hype maar een blijvertje

‘Als het om elektrische steppen gaat, dan is het goed te weten dat we al verschillende dealerschappen hebben van kwalitatief goede steppen. Die steppen staan nog niet bij ons in de winkel, omdat ze nog niet legaal op de Nederlandse wegen mogen. Zodra die goedkeuring er wel is, kunnen klanten gelijk voor een goede elektrische step bij ons terecht. We zijn er helemaal klaar voor.’

De speed pedelec wint terrein

‘De belangstelling voor de speed pedelec is na corona weer helemaal terug. Eigenlijk logisch nu het thuiswerken niet meer de maat der dingen is. Steeds meer klanten kiezen ervoor met de fiets naar hun werk te gaan en zijn blij dat ze niet meer hoeven aansluiten in de file. We hebben klanten die dagelijks op en neer rijden naar hun werk in Utrecht, Oosterhout, Breda of Rotterdam. En zij vertellen ons dat ze inmiddels echt verslaafd zijn geraakt aan hun fiets.’

Elektronica, elektronica, elektronica

‘Er gebeurt van alles op het gebied van elektronica en dus kan er ook op fietsen en scooters steeds meer. Natuurlijk betekent dit dat wij investeren in techniek en dus ook in training en opleiding. Veel fabrikanten vragen dat trouwens ook van ons. We moeten trainingen volgen voordat we onszelf ‘dealer’ mogen noemen en samen met ons team van de werkplaats doen we dat met plezier. Zo zorgen we ervoor dat we onze klanten de beste kwaliteit en service kunnen blijven bieden.’

 


‘Goed advies zorgt ervoor dat een auto aanvoelt als een maatpak’

Het is nog knap lastig om een parkeerplek te vinden bij autobedrijf Van Mossel aan de Gorcumse Edisonweg. Rijen glimmende Dacia’s, Renaults en Nissans staan er klaar voor aflevering aan hun trotse nieuwe eigenaren. Een goed teken voor autoliefhebbers, want gelukkig zijn nieuwe auto’s na een ‘droge’ periode weer een stuk beter leverbaar. Drukke tijden dus voor vestigingsdirecteur Brian Kleij.

Hoe mooi ook voor de nieuwe eigenaar, voor een automan in hart en nieren als Kleij is de aflevering het sluitstuk van het advies- en verkooptraject. ‘Het mooiste van een auto verkopen is dat het eigenlijk een maatpak is’, legt hij uit. ‘Wat verwacht je van een auto? Waar ga je hem voor gebruiken? Ik wil eerst de eigenaar leren kennen, om zo het beste advies te kunnen geven.’ Daarbij hoeft hij nooit iemand teleur te stellen, want in zijn showroom staat alles van een goede, complete en betaalbare Dacia tot het elektrische Nissan-vlaggenschip Ariya – nog afgezien van de occasions van alle merken die het bedrijf ook aanbiedt.

Alles in eigen huis
Los van merk, model en uitvoering is er tegenwoordig nogal wat te kiezen bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto. Welke brandstof is bijvoorbeeld de beste keus bij het beoogde gebruik? Benzine, elektrisch of toch hybride? En welke manier van aanschaffen past het best? Lease, private lease of gespreide betaling kunnen aantrekkelijke opties zijn. Het mooie bij Van Mossel: echt alles is mogelijk, en het bedrijf heeft vrijwel alles in eigen huis. Kleij: ‘Van Mossel voert in Nederland bijna alle automerken en heeft een eigen afdeling voor zaken als financiering en lease. Er is zelfs een eigen carrosseriebedrijf, dus ook ombouwen en bestickeren doen we zelf.’

MKB
Vanwege dat complete aanbod is Van Mossel ook een sterke partner voor klanten in het MKB. ‘Daar heb ik zelf veel voeling mee’, zegt Kleij. ‘Juist bij MKB’ers is de adviesrol extra belangrijk. Voor veel ondernemers is hun bedrijfswagen onmisbaar in de bedrijfsvoering. Die moet dus precies passen bij hun wensen en eisen. Bovendien kan een ondernemer niet zomaar een dag zonder zitten. Die wil erop kunnen vertrouwen dat het autobedrijf meteen een oplossing heeft. Voor MKB’ers zijn we dus echt mobiliteitspartner voor de lange termijn.’

Activiteit
Een snelle rondgang in showroom en werkplaats laat zien dat het gonst van de activiteit bij Van Mossel Gorinchem. Zoveel werk betekent automatisch dat extra handen altijd welkom zijn. Kleij: ‘Ik denk dat ons bedrijf juist door onze veelzijdigheid een schitterende werkplek is voor iedereen die iets met auto’s heeft. Of dat nou een servicemonteur of een verkoopstagiar is. Onder dit dak gebeurt alles wat de automotive zo mooi maakt. Daarom ga ik ook elke dag met veel plezier aan het werk.’


De tijdloze én trendy Proud Pearls

Klassiek en tegelijkertijd helemaal hip, dat zijn sieraden van parels. De ontwerpen van Hannelore de Weijer uit Gorinchem gaan de hele wereld over. ‘Dit is een sieraad voor het leven.’

Ze had nooit gedacht ooit zelf een parelcollectie op de markt te brengen, maar zo liep het. Hannelore de Weijer was altijd al creatief, als kind zat ze altijd te knutselen en na de middelbare school volgde de Kunstacademie. Tot haar veertigste werkte ze als zelfstandig modeontwerper. Dat veranderde toen ze voor de baan van haar man met haar gezin verhuisde naar China.

‘Onze kinderen gingen daar vrij lange dagen naar de internationale school en ik had ineens veel extra tijd. In de omgeving van waar wij woonden, Suzhou, zijn veel parelkwekerijen. Vooral uit interesse ben ik me daar toen in gaan verdiepen. Hoe werkt dat dan? Dat bleek ontzettend interessant.’

Ze is geïntrigeerd door de families in Suzhou, die met de parelkwekerij een goede bron van inkomsten hebben weten te vinden. ‘Weg van de massaproductie, dat sprak me ook enorm aan.’ Daarnaast vindt ze het een fijn idee dat alles van het product wordt gebruikt. De mossel voor voedsel, de schelp voor parelmoer. ‘Er blijft niets van over, dus er wordt niets weggegooid. Dat vind ik een mooie duurzame manier van werken.”

Al snel besluit ze aan de slag te gaan. Ze werkt – overigens nog altijd – samen met een familie die ze goed kent en waarvan ze precies weet hoe de parels worden verwerkt. ‘Ik vind het enorm belangrijk dat de arbeidsomstandigheden goed zijn op de kwekerij en het is prettig dat ik dat soort dingen zelf heb kunnen checken.’

In het begin is er vooral veel interesse vanuit Australië, maar als ze terugverhuist naar Gorinchem volgen ook Nederland en uiteindelijk de rest van de wereld. ‘Een aantal bekende Nederlanders draagt mijn parels. Dan zie je dat mensen geïnspireerd raken en de vraag toeneemt.’ De meest recente trend: mannen in parelkettingen. ‘Zanger Harry Styles is ermee begonnen en nu neemt het een vlucht. Sterker nog: ik verkoop nu meer aan mannen dan aan vrouwen.’

Zelf kijkt ze altijd vooruit: wat wordt de volgende stap? ‘Zwarte parels’, zegt ze enthousiast. ‘Het lijkt me fantastisch om daarmee te kunnen werken.’ Misschien wel weer een nieuwe trend?

Al blijven de klassieke sieraden het ook altijd goed doen. Jong en oud shopt er in haar webshop. ‘Daar ben ik trots op, dat mijn product verschillende generaties aanspreekt. Parels zijn tijdloos, maar ook trendy. Uiteindelijk koop je hiermee een sieraad voor het leven.’