Reportage: de grote waarde van logistiekcentrum Gorinchem

Gorcums bijzondere ligging aan de rivieren wordt al eeuwenlang bezongen. Binnen het bedrijfsleven in de stad is de relatie met het water haast nergens mooier zichtbaar dan bij het Logistiek Centrum Gorinchem, de inland terminal naast de Merwedebrug. LCG helpt het plaatselijk bedrijfsleven optimaal gebruikmaken van wat het water de stad te bieden heeft.

Tussen de scheepswerf van Damen aan de ene kant en de torens van Vreugdenhil aan de andere kant bepalen de hoog opgestapelde containers op de LCG-terminal mede het aanzicht van ondernemend Gorinchem. Dat is nog maar relatief kort het geval overigens: begin deze eeuw blies Logistiek Centrum mGorinchem nieuw leven in de bestaande terminal op de fraaie strategische locatie. De inland terminal die daarna werd ingericht is een belangrijke schakel tussen de regionale bedrijven en hun toeleveranciers.

JUST IN TIME
‘Sinds de Ever Given kwam vast te liggen in het Suezkanaal zijn we er met z’n allen veel bewuster van hoe enorm veel producten en onderdelen er over zee worden vervoerd. Wij zorgen ervoor dat de per zeeschip naar Nederland gebrachte producten en onderdelen just in time – dus op het gewenste moment – bij de bedrijven worden afgeleverd’, introduceert Bas Koninkx het Logistiek Centrum Gorinchem, ofwel LCG. ‘Containers die door schepen worden gelost in Rotterdam of Antwerpen worden verder vervoerd per spoor, truck of binnenvaartschip. Wij verzorgen vervoer per truck en schip.’ ‘Er zijn verschillende barges (binnenvaartschepen, red.) die worden bevracht door LCG. Wij plannen ze vol en lossen ze aan onze kades. De geloste containers kunnen we op ons terrein opslaan tot het moment dat de klant ze in huis wil hebben.’

OMKOPPELEN
De meerwaarde? Dat is de nabijheid van de inland terminal, zo legt Koninkx uit. De opslag bij LCG kost de klant aanzienlijk minder dan langere opslag in Rotterdam of Antwerpen zou kosten. ‘Vanuit de inland terminal kunnen wij bovendien binnen een straal van dertig kilometer ‘omkoppelen’, dus een container bij een klant in een dock neerzetten en hem later weer ophalen. Zou je de container laten brengen door een vervoerder die van verder weg komt, dan heb je twee uur tijd om hem te laden of lossen. Duurt het langer, dan ga je betalen voor de wachttijd.’ Grote bedrijven in de omgeving kunnen hun planning optimaliseren met de dienstverlening van LCG naast de deur. Containers zijn bij wijze van spreken op afroep beschikbaar en op te halen. Koninkx: ‘Daardoor lopen de productiebanen daar altijd door. Als zij vanuit Rotterdam bevoorraad zouden worden zou dat niet mogelijk zijn op deze manier.’

En daarmee is slechts de efficiëntie in de bedrijfsvoering benoemd, want een belangrijk extra voordeel is nog het enorme aantal vrachtwagens dat van de weg gehouden wordt met al die containers die LCG verzet. LCG verwerkt zo’n honderdduizend TEU per jaar – voor ongeveer zestig klanten – en één TEU staat voor een 20 voet container. Als je die niet over het water zou vervoeren zou dat enorm veel extra filekilometers opleveren.

CONTAINERPILAREN
Op de Gorcumse kade vormen de containerpilaren een indrukwekkend oerwoud. Een groot aantal is reeds geleegd, de andere zijn ofwel juist gelost of staan te wachten om verder vervoerd te worden naar de eigenaar. ‘Onze klanten geven aan welke container ze het eerst geleverd willen hebben. Als er minder spoed achter zit, dan kunnen ze bij ons laten staan.’ LCG is een modern uitgeruste terminal met 350 meter kade, twee grote havenkranen en de faciliteiten om onder andere gasmetingen uit te voeren en zogenaamde reefercontainers (met gekoelde inhoud) aan te sluiten. De bedrijfsvoering is helemaal gasloos en met zonnepanelen wordt het duurzame karakter verder onderstreept. Van LCG’s ‘fixed windows’ in de havens van Antwerpen en Rotterdam wordt ook gebruik gemaakt door andere grote terminals; de barges van LCG vervoeren equipment voor die collega’s van en naar de grote zeehavens. Verder is LCG gespecialiseerd in het omgaan met gevaarlijke stoffen én met off dimension ladingen, die dus buiten de gangbare lengten en breedten van containers vallen.
Koninkx wijst naar een vrachtwagen die op transport moet. ‘Je kunt andere containers niet strak om zo’n lading heen stapelen, maar wij nemen dit soort off dimension transporten desalniettemin aan; van vrachtwagens tot landbouwmachines, die zetten wij allemaal zeewaardig vast. Daardoor hoeft zo’n transport niet eerst over land naar een zeehaven worden vervoerd en helpen we bijvoorbeeld de A15 een beetje ontlasten.’

WAREHOUSE
Op de vraag of er nog iets te wensen overblijft is Bas Koninkx resoluut: ‘Een groot warehouse. Dat missen we echt in Gorinchem. Die vraag krijgen we zó vaak van onze klanten: een plek waar ze hun goederen voor langere tijd kunnen opslaan. Daarmee zouden we echt een hele supply chain creëren voor het regionale bedrijfsleven, waarmee we het in logistiek opzicht compleet kunnen bedienen.’