Decennia lang al wordt aangekondigd dat Gorinchem zijn fysieke grenzen aan het bereiken is, maar de stad is en blijft volop in beweging. Wethouders Attie Mager en Mark de Boer geven een inkijkje in hoe de puzzelstukjes verlegd worden, geleid door de Omgevingsvisie. Én ze zien uit naar de verdere ontwikkeling van die laatste grote uitbreidingslocatie voor Gorinchem: het bedrijventerrein ‘boven’ de Haarweg.

Het gesprek vangt aan onder een goed gesternte. Attie Mager en Mark de Boer hebben voorafgaand aan deze ontmoeting een lange informatiesessie achter de rug over Gorinchem-Noord, het al tientallen jaren uitdijende dossier dat de ontwikkeling van Gorcums laatste grote bedrijventerrein als voorbestemde eindpagina heeft. Dit kalenderjaar moeten de voorbereidende werkzaamheden op het terrein zijn uitgevoerd en wordt het beleid vastgesteld om daarna te kunnen starten met de uitgifte van gronden. ‘De komende jaren wordt ook de infrastructuur op het bedrijventerrein aangelegd. Als eind 2026 de aansluiting vanaf de A27 is gerealiseerd, kunnen de bedrijven die kavels hebben gekocht starten met het klaarmaken van hun kavel en het realiseren van de gebouwen’, zo geeft De Boer zicht op de planning. 

De eerste plannen voor Gorinchem-Noord werden ongeveer vijfendertig jaar geleden gemaakt, dus het is meer dan begrijpelijk dat er vol verwachting wordt uitgezien naar het slaan van de eerste paal. ‘Het is best uniek in Nederland dat wij straks zo’n groot gebied kunnen uitgeven’, schetst De Boer, ‘en dat het geschikt is voor bedrijven uit de hoogste milieucategorieën. De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om van Gorinchem-Noord het allerduurzaamste bedrijventerrein van het land te maken. We hebben iets heel moois in handen om de stad een economische boost te geven.’

Bredere ontwikkelingen

De beide wethouders benadrukken dat ‘Noord’ geen losstaand project is, maar een cruciaal onderdeel binnen veel bredere lokale en regionale ontwikkelingen. ‘Wij bezoeken veel bedrijven in de stad en ik krijg volop vragen over het nieuwe terrein’, zegt Attie Mager. ‘Niet eens zozeer van ondernemers die er zelf naartoe willen, maar die zeggen: als mijn buurman naar Noord gaat, dan zou ik best willen uitbreiden.’

Bedrijven uit de eigen regio krijgen straks voorrang bij de inschrijving op kavels. De gemeente werkt dan ook in overleg met de regio aan een duidelijk uitgifteprofiel, met een lokaal karakter dat aansluit bij de arbeidsmarkt. De bedrijven worden gevestigd op een steenworp afstand van de onderwijscampus die ook volop in ontwikkeling is. 

i_lab, Da Vinci College en Gilde Vakcollege Techniek krijgen dit jaar een nieuwe plek op de campus en vormen samen met de huidige scholen in het gebied een innovatieve partner voor het nieuwe bedrijventerrein. Mager: ‘Ook met organisaties als de IKG Ondernemingsvereniging en Sterk Techniekonderwijs onderhouden we hierover contact. Het is een mooie kruisbestuiving tussen ondernemers, onderwijs en overheid.’

Een serieus struikelblok voor invulling van het terrein leek eind 2023 op te doemen met de aankondiging dat ook voor deze regio netcongestie actueel werd. Tot 2031 zou er geen plaats zijn voor nieuwe grootverbruikers op het elektriciteitsnet in het slechtste scenario, maar na gesprekken met onder andere Stedin en TenneT toont Mark de Boer zich optimistisch gestemd. ‘Het ziet ernaar uit dat we járen eerder al kunnen opschalen. Dat is in andere regio’s in het land ook gebeurd, dus daar hebben we alle vertrouwen in.’

Vestigingsklimaat

Een voorwaarde voor meer bedrijvigheid in de stad is een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dat vestigingsklimaat is een van de rode draden die loopt door de eind vorig jaar vastgestelde Omgevingsvisie, die het beeld schetst van wat Gorinchem in fysiek opzicht bereiken wil tot 2050. Die plannen worden uitgewerkt in afzonderlijke gebieden en daarin is ook het vestigingsklimaat terug te zien.

‘Alles is met elkaar verbonden’, stelt Attie Mager. ‘Gorcumse bedrijven prijzen het arbeidsethos in deze regio. Daarom hopen zij hier te blijven en medewerkers te vinden. Woonwijkontwikkeling is dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor meer bedrijvigheid. Daarom willen we langs de Arkelsedijk ook in lagen bouwen, om veel woonruimte te creëren. Ook op andere plaatsen in de stad kijken we waar we meer ruimte kunnen vinden. Dat is een hele puzzel. Tegelijkertijd geldt: goede medewerkers zoeken een leuk huis, maar ze willen ook een binnenstad waar ze leuke dingen kunnen doen. Je kunt het een niet los zien van het ander.’

Stedelijk programmeren

Het uitwerken van de Omgevingsvisie is een boeiend proces. Door dit stedelijk programmeren wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen waar en wanneer te verwachten zijn en er wordt veel ruimte gegeven aan plaatselijke betrokkenen. ‘We zijn nu bezig met een groenstrook langs de Linge in de Lingewijk als onderdeel van de ontwikkeling van de woonwijk Arkelsedijk/Lingeoevers ’, zo geeft Attie Mager als voorbeeld, ‘en met een fietsstrook die onder de Arkelsedijk doorloopt.’

Nog een sprekend voorbeeld: ‘We zitten eens in het half jaar rond de tafel met de ondernemers van de Schelluinsestraat. Voor dat terrein worden plannen gemaakt, sommige bedrijven hebben hun toekomst wellicht in Gorinchem-Noord. Heb je je pand aan de Schelluinsestraat en wil je daar zonnepanelen op leggen, dan vraag je je nu ongetwijfeld af of dit het juiste moment is of dat je beter even kunt afwachten. Daarom hebben we regelmatig contact. Dat geeft rust, of de laatste berichten nu zijn zoals gehoopt of niet. Ondernemers slagen er sowieso altijd in om te anticiperen op ontwikkelingen die komen, merken we. Het open gesprek dat we voeren is al een enorme winst.’

Bredere citymarketing

Tot slot: de wethouders voorzien op genoemde gebieden een voorname rol voor citymarketing, maar dan in een bredere vorm dan we in recente jaren hebben gezien in Gorinchem. ‘Citymarketing associeerden we vooral met het uitdragen van de vestingstad, nu willen we Gorinchem presenteren als vestigíngsstad. Met zijn maakindustrie, met het i_lab als schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt en met zijn enorme onderwijspoot: elfduizend leerlingen op veertigduizend inwoners. Dat is natuurlijk heel interessant voor het bedrijfsleven en daarop willen we sterk inzetten. Citymarketing staat voor meer dan de vesting alleen.’

Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem
www.gorinchem.nl

Dit is een artikel uit GRNCHM Business & Lifestyle #2024. Klik hier om het volledige magazine te lezen.