Toerisme in Gorinchem
In maart 2018 is de Stichting Gorinchem Citymarketing opgericht met als doel om meer bezoekers naar de stad trekken. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de lokale economie en – tot corona uitbrak – een snel groeiende sector: in 2016 zorgde het nog voor ruim € 20.619.000 aan bestedingen in de stad en 231 fte aan werkgelegenheid. Daarnaast zorgt kwaliteitstoerisme ook voor levendigheid in de stad en dat is weer goed voor het woon- en werk klimaat in Gorinchem. De verwachte groei van bezoekers zat er tot 2020 goed in, tot de coronacrisis uitbrak. Welke gevolgen heeft dat voor het toerisme in Gorinchem nu en straks? Voorzitter Martin van Vliet vertelt er meer over.

De vesting als icoon in de Hollandse Waterlinies
Martin van Vliet: “Onze missie is om Gorinchem op de regionale en (inter)nationale kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming voor recreatie, dagjes uit en
evenementen. De vesting is daarin leidend. Gorinchem is de grootste vestingstad van Nederland die nog haar oorspronkelijke vorm heeft. Het is ook een bron van trots en gedeelde geschiedenis voor veel inwoners; het zit in ons dna. Dat kwam heel duidelijk uit de werkateliers die zijn gehouden met inwoners in aanloop naar de oprichting van de stichting. Bovendien is de vesting onderdeel van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie; deze laatste is genomineerd als Unesco Werelderfgoed. Die status kan een waar vliegwiel worden voor het toerisme naar Gorinchem. Daar zetten we dan ook sterk op in. Sinds vorig jaar gebruiken we daarom de slogan: Mooi Gorinchem, dé vestingstad van Nederland!”

Optimistisch ondanks corona
Toerisme was tot 2020 een echte groeisector in Nederland. Ook Gorinchem zag een flinke groei. 2019 was een topjaar; de VVV trok in 2019 22% meer bezoekers t.o.v. 2017, de website trok 214% meer bezoekers, de fietsverhuur steeg 381% en de arrangementen zelfs 1.084%! De coronacrisis veranderde dat radicaal. Reizen en toerisme werd nagenoeg onmogelijk en de bezoekcijfers liepen drastisch terug. Met uitzondering van de zomer; na de eerste lockdown werden er zelfs 65% meer fietsen verhuurd dan in 2019. Martin van Vliet: “Dat stemt ons optimistisch over de ingezette koers. In 2020 heeft Stichting Gorinchem Citymarketing de focus verlegd naar lokale ondernemers en binnenlands toerisme. We kijken naar wat wel kan binnen de beperkingen en spelen daar flexibel op in. Wandelen en fietsen waren al populair en dat is alleen maar meer geworden. Mensen snakken naar recreatie buiten de deur. Ook overweegt de helft van de Nederlanders in 2021 wel vakantie in eigen land2. Zodra dat weer kan, zal Gorinchem Citymarketing daarop inspelen met promotiecampagnes om bezoekers naar Gorinchem te trekken. Wij verwachten op termijn de groei weer te kunnen oppakken”.

Focus op beleving
Citymarketing is “de strategische promotie van een stad of wijk, waarbij de stad wordt gezien als een merkproduct, met als doel instanties, bedrijven en personen over te halen zich in de gemeente te vestigen of de stad te bezoeken.” In Gorinchem is gekozen de citymarketing te richten op toeristen, maar dat heeft indirect ook een positieve invloed op (toekomstige) bedrijven en bewoners. Het merkproduct is de vesting maar belangrijker nog zijn de beleving en de verhalen die bij de vesting horen. Van Vliet: “Dit jaar is het Hugo de Grootjaar; een mooi voorbeeld van een Gorcums verhaal dat wij graag in de etalage zetten. Fietsen en wandelen blijven ook belangrijke thema’s, naast de historische verhalen en water. Vanaf 2021 zal water meer nadruk krijgen, vooral in relatie tot de waterlinies. Dit jaar is ook het themajaar ‘Ode aan de Hollandse Waterlinies’. Gorinchem speelt daarin een prominente rol als startpunt voor een landelijk fietsevenement in juni. Hiervoor werken we samen met toeristische partijen als Utrecht Marketing en de provincie Utrecht. Dit soort strategische samenwerkingen willen we de komende jaren verder uitbreiden. En we ontwikkelen nieuwe producten met meer beleving, zoals de Food Tour die in 2019 succesvol is gestart.”

Samenwerking
Gorinchem Citymarketing kan het niet alleen. Allerlei projecten en organisaties in de stad hebben ook invloed op de beleving van bewoners en bezoekers. En dus op het merk Mooi Gorinchem. De stichting werkt samen met tal van partijen in de stad, zoals de gemeente, ondernemers, culturele instellingen en horeca. Van Vliet: “We werken vanuit het dna van de stad, de vesting. Als marketing- en campagnebureau zetten wij de pareltjes van de stad in de etalage. Maar we zijn ook een verbinder van cultuur, retail, horeca en recreatie om nieuwe pareltjes te laten groeien. Hoe meer afstemming en samenwerking, hoe meer succes. Daar zetten wij ons de komende jaren helemaal voor in.”