Gorinchem-Noord wordt dé plek in de regio waar leren, werken en innoveren één worden. Waar scholieren en studenten leren in de praktijk en waar ondernemers elkaar ontmoeten en kennis delen. Waar jongeren enthousiast gemaakt worden over technologieën, sectoren en bedrijven, waar volwassen zich een leven lang blijven ontwikkelen en waar een sterke positie van het regionale bedrijfsleven wordt bekrachtigd.

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 moet het eerste programma starten in een tijdelijke ruimte van het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC), het hart van het Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) in Gorinchem-Noord. Daar, tussen de Mollenburgseweg, Haarweg en Grote Haarsekade, trekken onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk op bij de realisatie van een campus voor innovatief beroepsonderwijs. ‘De campus wordt een plek om te werken, leren en innoveren, maar ook: waar het goed is om te zijn, met ruimte voor groen en recreatie’, zo schetst Adrienne Vertooren, als kwartiermaker bezig om het IAC in te vullen in overleg met de betrokken partijen. Met het IAC wordt ingespeeld op de grote uitdagingen waarmee de arbeidsmarkt van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de komende jaren te maken heeft. Afnemende leerlingenaantallen op de scholen tegenover een verwachte banengroei. Met daarbij een specifieke vraag vanuit het regionale bedrijfsleven: het vinden van goede technische mensen, ict-specialisten, zorgpersoneel en logistieke medewerkers is al langer een
probleem. ‘Voor het kleinere MKB, dat hier sterk is vertegenwoordigd, is het bovendien lastig om zich te profileren’, weet Adrienne Vertooren. ‘Zowel naar jong talent toe als naar andere bedrijven, voor samenwerking en kennisdeling.’

Onderwijs
Het IAC brengt alle partijen bij elkaar. Als centrum voor innovatief (beroeps)onderwijs allereerst. Voor het héle onderwijs. Basisscholieren maken er voor het eerst kennis met technologie en sectoren, leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo voeren er in samenwerking met het bedrijfsleven opdrachten uit in de praktijk en studenten hbo en wo lopen er stages en voeren met die bedrijven afstudeeropdrachten uit. Er zijn enkele focus-sectoren, omdat die sterk vertegenwoordigd zijn in de regio: groene en blauwe technologie, zorg, bouw en installatie en de maritieme maakindustrie. ‘Maar voor alle richtingen is plek’, benadrukt Adrienne Vertooren. ‘Ook met een economisch profiel kun je hier werkzaamheden en innovaties uitvoeren voor een bedrijf. Je hebt de bekende vraag op een middelbare school: wat heb je in de praktijk nou aan natuurkunde? Dát willen we hier laten zien en ontdekken. En ook als je havo of vwo doet is het goed om eens met de handen in de praktijk te werken. Het mooiste is als jongeren naar huis gaan met sterretjes in de ogen, enthousiast over een bedrijf of technologie.’ ‘Alle scholen doen mee. Zij blijven gewoon doen wat ze al deden, maar beschikken in het IAC over extra faciliteiten en programma’s.’

Bedrijven
In haar jaren als algemeen directeur van Merford ervoer Adrienne Vertooren hoe lastig is het is om jong talent voor de eigen regio te behouden en aan je bedrijf te binden. ‘Daarin moet je samen optrekken met het hele bedrijfsleven’, weet ze. ‘En het is een kwestie van lange adem. Juist door samen te werken
binnen het IAC kun je laten zien hoeveel mooie bedrijven er zijn in deze regio. Als je de namen van die bedrijven als kind al eens hoort en je er zelfs binnen mag kijken blijft dat later echt hangen.’ ‘We faciliteren hier ook samenwerking en kennisuitwisseling. Bedrijven ontmoeten elkaar bijvoorbeeld op het gebied van augmented of virtual reality, of ze innoveren gezamenlijk, wat bijdraagt aan de kracht van de regio. Maar ze hebben ook veel profijt van real life opdrachten die door scholieren en studenten worden uitgevoerd. Zij denken vaak out-of-the-box én zijn de medewerkers van de toekomst voor de bedrijven.’

Leven lang leren
De derde poot onder het Innovatie- en Afstudeer Centrum is ‘een leven lang ontwikkelen’. Volwassenen kunnen zich hier laten bijscholen of omscholen door lessen,
cursussen of workshops te volgen, in de theorie of praktijk.

Campus en hotspots
In Gorinchem-Noord krijgen RBIC en IAC fysiek gestalte. In de loop van 2023 moet het hoofdgebouw (nieuwbouw of een volledig verbouwd bestaand gebouw) klaar zijn. Met een werkplaats, ontmoetingsruimten, praktijkruimten voor zorgonderwijs en een ‘huis van nu’ met slimme technieken en domotica en faciliteiten als een green room, een cobot en meer. ‘Maar het wordt geen Gorcums feestje’, benadrukt Adrienne Vertooren. ‘We willen verschillende hotspots in de regio realiseren, bijvoorbeeld bij bedrijven in huis.’ De tijd is er rijp voor, ervaart Adrienne Vertooren. ‘Ik ben met alle betrokken partijen in gesprek en heb nog geen negatieve reactie gehad. Iedereen kijkt enthousiast dezelfde kant op. We hebben het momentum.’

In juni 2021 spreekt de gemeenteraad van Gorinchem zich definitief uit over het vrijmaken van de benodigde gelden voor IAC en RBIC. De totstandkoming werd op gang gebracht door de toekenning van financiering vanuit de Regio Deal voor de Drechtsteden in Gorinchem.