Hoe er uit een tragische gebeurtenis toch iets heel moois kan ontstaan. Stichting Dapper Kind is een Gorcums initiatief dat helpt zieke kinderen hun ervaringen te verwerken in hun DapperDagboek. De missie is álle zieke kinderen zo’n dagboek met stickers te schenken. 2021 staat in het teken van nog meer naamsbekendheid
voor de stichting om dat doel te bereiken.

Het DapperDagboek vertelt het verhaal van het ziektetraject. Dat verhaal begint met een DapperDiploma waarop kinderen de volgende zin aanvullen: ‘Ik ben een
dapper kind, omdat…’ Daarna doen ze verslag van wat ze allemaal meemaken. Voor alle gebeurtenissen (een prik, een opname, fysiotherapie, bezoek van familie en vrienden, et cetera) en voor alle goede en slechte dagen zijn er DapperPlakkers: stickers die ze in het dagboek plakken en die een overzicht vormen van alle ervaringen en belevenissen. Voor elk ziek kind dat een langer behandelproces moet doormaken is er het DapperDagboek . Dankzij de steun van sponsors en donateurs stel t de Stichting Dapper Kind de dagboeken kosteloos beschikbaar aan alle kinderziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Oprichter Leonie Heuvelman-Egas. ‘Er zijn ook alleen paar ziekenhuizen in België die meedoen en zelfs één in Kenia; dat komt uit een samenwerking met het AMC in Amsterdam voort.’

De stichting
Waarom is er niet ‘iets’ waarmee zieke kinderen hun ervaringen kunnen verwerken? Iets wat houvast of troost biedt en een herinnering is voor later. Dat vroeg Leonie Heuvelman-Egas zich af toen ze zelf in het Sophia Kinderziekenhuis zat met haar zieke zoontje Levi. Vastbesloten begon ze de plannen voor het DapperDagboek uit te werken. Vlak na het overlijden van Levi, in november 2012, werd de Stichting Dapper Kind opgericht. De dagboeken kwamen, met daarbij inmiddels vijfenzeventig verschillende DapperPlakkers. Er is sinds een paar jaar ook een tienereditie (die meer als een agenda is vormgegeven) en vorig jaar werd de webshop van Dapper Kind gelanceerd. ‘Voor alle kinderen die via de ziekenhuizen en thuiszorg niet worden bereikt’, zegt Leonie. ‘Zo kunnen zij toch een dagboek krijgen. Ik hoor soms dat ouders zich afvragen of hun kind wel ziek genoeg is voor het DapperDagboek en twijfelen of ze het moeten bestellen. Dan zeg ik altijd: joh, het feit dat je die vraag stelt is al het antwoord. Natuurlijk mag je een dagboek bestellen!’ ‘Sterker nog: aan wie moet je denken als je dit verhaal leest? Dát is het kind waarvoor deze stichting er is. Het dagboek en de stickers zijn gratis. We willen zo graag dat iedereen ervan gebruik maakt.’

Naar Beau
Voor een groter bereik willen Leonie en haar medebestuurders de naamsbekendheid van de stichting vergroten. In 2020 werden ongeveer vijfhonderd dagboeken uitgedeeld. In andere jaren – voor corona – waren dat er achthonderd. Dat lijkt heel wat, maar: ‘Ik denk dat we nu 10 tot 15 procent van alle kinderen bereiken’, schat Leonie. ‘Er zijn twee- tot drieduizend kinderen in Nederland die sondevoeding krijgen, om maar wat te noemen.’ Ze wil haar verhaal dus vertellen voor een zo groot mogelijk publiek. ‘Ik wil naar Beau. Of naar Op1.’ Lachend: ‘Ik weet niet welk programma de hoogste kijkcijfers heeft. Dat is echt een doel. Want zo bereiken we de ouders en dus ook de kinderen. Hopelijk vinden we een manier om daar een keer te mogen aanschuiven. Als iemand een idee of ingang heeft, staan we daar uiteraard voor open!’

Dapper Kind Gala
De kostprijs van een DapperDagboek met alles erop en eraan is 50 euro. Stichting Dapper Kind kan de boeken verspreiden dankzij steun van het bedrijfsleven en
donateurs. Het is bijvoorbeeld mogelijk om één DapperPlakker te sponsoren voor de duur van een jaar. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om fondsen te werven voor dit goede doel. Zo is daar het tweejaarlijkse Dapper Kind Gala dat door corona helaas niet kon doorgaan in 2020 en 2021. De uitverkochte derde editie van het evenement vindt nu plaats op 2 april 2022.