DHC Advocaten staat klaar met advies en bijstand over de nieuwe Omgevingswet

Ze hebben hart voor hun cliënten, hart voor hun zaken en niet in het minst hart voor ‘hun’ rechtsgebied. Jan-Rob van Manen en Maarten Smits zijn bij DHC Advocaten in Gorinchem de specialisten in het vakgebied Bouw, Vastgoed & Overheden. Een vakgebied dat continu in beweging blijft. Dat blijkt alleen al uit het feit dat nu de duurste en grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt: de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Ze lachen eensgezind als ze hun werkterrein typeren: ‘Veel wetten zijn al tientallen jaren zo goed als ongewijzigd, maar als het gaat om het bouw- en omgevingsrecht, is daar geen sprake van. Denk alleen al aan de huidige stikstofproblematiek. Die dynamiek maakt ons vakgebied zo boeiend.’ Bouwrecht, huurrecht en al wat van doen heeft met milieu- en omgevingsrecht. Overeenkomsten, vergunningaanvragen en geschillen met overheden of private partijen. Van Manen en Smits staan onder andere aannemers, projectontwikkelaars, investeerders, verhuurders en ondernemers bij.

Nieuwe Omgevingswet
Bijzondere aandacht gaat bij Van Manen en Smits de komende periode uit naar de Omgevingswet die per 1 januari 2023 in werking treedt. Daar gaat een enorme wetgevingsoperatie aan vooraf. 26 bestaande wetten worden samengevoegd in één wet, de Omgevingswet. Het grote verschil met de huidige situatie volgens Van Manen: ‘Gemeenten krijgen meer vrijheid om maatwerk toe te passen onder de Omgevingswet, mits ze hun beslissing goed kunnen onderbouwen.’ Smits geeft een voorbeeld: ‘Er gelden nu vaste regels voor containerterminals ter voorkoming van geluidsoverlast, ongeacht de ligging. Maar straks kan de overheid makkelijker besluiten dat een hoger geluidsniveau aanvaardbaar is als een terminal niet dichtbij woningen ligt.’

Van Manen: ‘Ook moeten alle gemeenten per 2030 één omgevingsplan hebben voor hun hele grondgebied. Het omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen. Gemeenten hebben straks meer vrijheid om in het omgevingsplan allerlei zaken te regelen, zolang de regels in het omgevingsplan goed worden onderbouwd.’ Smits duidt nog een belangrijke verschuiving in de nieuwe Omgevingswet: ‘Bij vergunningaanvragen voor grote projecten gold altijd een uitgebreide voorbereidingsprocedure van 24 weken. In de praktijk duurt het meestal nog langer voordat op een aanvraag wordt beslist. Onder de Omgevingswet zal voortaan in de meeste gevallen een kortere voorbereidingsprocedure worden toegepast. Dan moet binnen acht weken een besluit zijn genomen. Hopelijk hebben aanvragers daardoor sneller een vergunning voor hun project.’

Digitale aspect
Het grote vraagteken bij de invoering van de Omgevingswet is het digitale aspect. Met één druk op de knop moet iedereen per 1 januari 2023 alle regels kunnen inzien die van toepassing zijn op een perceel. Ook moeten bedrijven en particulieren vergunningen kunnen aanvragen via één digitaal loket. En dat kan nog lang niet overal, want uit proeven blijkt het digitale systeem slecht functioneert. Smits vertelt: ‘Je ziet daardoor al een run ontstaan om vergunningaanvragen in te dienen voor 1 januari, zodat ze nog binnen het huidige stelsel behandeld worden. Bij veel grote gemeenten is zelfs een soort van tijdelijke stop ingevoerd, omdat het aantal ingediende vergunningaanvragen te veel wordt.’

Advies of bijstand
De wetteksten zijn al wél klaar en liggen op tafel in het karakteristieke kantoor van DHC Advocaten aan de Grote Markt. ‘Wij zijn er klaar voor’, stelt Van Manen. ‘De Omgevingswet wordt een grote uitdaging voor iedereen die ermee te maken krijgt. De nieuwe wetgeving zal zowel mogelijkheden bieden als leiden tot onzekerheden. De nieuwe situatie is bijzonder ingewikkeld, maar wij hebben ons uitgebreid verdiept in de materie. Heeft u behoefte aan advies of bijstand in een geschil, dan kunt u altijd bij ons terecht!’