De IKG Ondernemingsvereniging bestaat vijftig jaar. In 1974 bundelden de ‘captains of industry’ uit de stad hun krachten tegen de achtergrond van een ineenstortend De Vries Robbé. Tegenwoordig is de IKGO een vereniging voor alle ondernemers uit Gorinchem en omgeving, als spreekbuis van het bedrijfsleven en platform voor inspirerende netwerkactiviteiten. Ondernemend en verbindend.

‘De bedoeling van de club is het uitwisselen van gedachten, opleiding van personeel, voorlichting op de scholen, Gorcum Promotion, milieuproblematiek, verkeersbeleid, et cetera.’ Deze passage komt uit een krantenartikel van vijftig jaar geleden over de oprichting van de toenmalige Industriële Kring Gorinchem, heden ten dage de IKG Ondernemingsvereniging. 

Het is frappant hoe actueel de zinsnede een halve eeuw later nog oogt. Bij de oprichting werd de IKG bemand en aangestuurd door de grote, industriële werkgevers van de stad. Tegenwoordig staat de ondernemingsvereniging open voor alle ondernemers in Gorinchem en de directe omgeving. De rol is tweeledig: de IKG Ondernemingsvereniging heeft een sterke netwerkfunctie met een gevarieerd aanbod van activiteiten en daarnaast behartigt de vereniging onverminderd de belangen van het bedrijfsleven. Speerpunten als opleiding van werknemers, verkeersbeleid en Gorcum-promotie staan nog altijd prominent in de agenda. 

Optimalisering vestigingsklimaat

Vijftig jaar ondernemend en verbindend. Daarvoor staat de IKG Ondernemingsvereniging (IKGO). ‘We zetten ons in voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat voor bedrijven in Gorinchem’, vertelt voorzitter Edward van der Meijden. Hij onderscheidt een aantal speelvelden waarop hij met zijn medebestuursleden schaakt: arbeidsmarkt en scholing, bereikbaarheid en mobiliteit, innovatie en ondernemerschap en duurzaamheid.

De positie van de jubilerende vereniging is niet te onderschatten, want waar de mening of de daadkracht van het gezamenlijk Gorcums bedrijfsleven gevraagd wordt, daar komt als eerste de IKGO in beeld. ‘Wij worden op allerlei onderwerpen bevraagd, hebben lijntjes lopen naar de grote bedrijven en allerlei overheden en nemen zelf het initiatief om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen, zoals nu met de dreigende netcongestie.’

Economische agenda

Dat is veel voor een ondernemingsvereniging die, zij het met bevlogen betrokkenheid van door de wol geverfde ondernemers, ‘gewoon’ draait op vrijwilligers. Van der Meijden is de eerste om de hand in eigen boezem te steken: ‘Ik vind het eervol om het bedrijfsleven in tal van dossiers te mogen vertegenwoordigen en besteed daar met alle plezier veel tijd aan. Dat geldt uiteraard ook voor mijn medebestuursleden. We merken dat onze mening en inbreng zeer worden gewaardeerd. Maar tegelijkertijd is het niet altijd even makkelijk om op ieder specifiek en relevant onderwerp een afgewogen mening in te brengen namens onze gehele achterban. Natuurlijk schakelen we vaak door naar materiedeskundigen binnen onze ledengroep, maar al met al vraagt gedegen belangenbehartiging heel veel inzet en kennis.’ 

Hij verwijst naar i_lab, het platform waarop onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken om regionale innovatie te versterken en een leven lang leren te stimuleren. Van der Meijden maakt  namens het bedrijfsleven deel uit van het bestuur van de i_lab coöperatie. ‘i_lab heeft met directeur Adrienne Vertooren een professionele kartrekker. Voor tal van andere, voor het lokale vestigingsklimaat relevante onderwerpen zouden wij eigenlijk vergelijkbare professionele ondersteuning nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een buitenstadmanager die de organisatiegraad op bedrijventerreinen stimuleert, de daar gevestigde ondernemers op professionele wijze vertegenwoordigt en tevens stadsbrede economische thema’s namens het bedrijfsleven daadwerkelijk in de versnelling brengt.’

Ondernemersfonds

In navolging van omliggende gemeenten onderzoekt de IKGO daarvoor de mogelijkheid van een gemeentebreed ondernemersfonds dat vergelijkbaar is met de enkele jaren geleden opgerichte Bedrijven Investeringszone (BIZ) in de binnenstad. De ozb voor niet-woningen zou daarvoor worden verhoogd en de opbrengst ervan wordt voor en door de ondernemers zelf gebruikt om de organisatiegraad in de ‘buitenstad’ te verhogen en het algehele vestigingsklimaat te versterken. 

‘Het grootste deel van de Gorcumse werkgelegenheid is te vinden in die buitenstad, op de bedrijventerreinen’, zo schetst Edward van der Meijden het belang. ‘Een ondernemersfonds kan ons helpen deskundigheid en professionaliteit te mobiliseren, zodat ondernemers en werknemers zich er goed voelen en bedrijven zich er graag vestigen. Dat vestigingsklimaat kan best wat beter, want zoveel bedrijven van middelgrote omvang komen er de laatste jaren niet bij in Gorinchem. We zitten nog in de fase dat we onze ambities aan het uitwerken zijn, maar ik geloof echt dat een ondernemersfonds ons vooruit kan helpen.’

Jubileum

2024 staat voor de IKG Ondernemingsvereniging grotendeels in het teken van het jubileum. Het jaar werd feestelijk geopend bij Attema, de meest recente algemene ledenvergadering werd bij Damen Shipyards gecombineerd met een indrukwekkende rondleiding en op de dag af vijftig jaar na de oprichtingsvergadering wordt er een groot feest gevierd op de rivier, op de elektrisch aangedreven rondvaartboot Z9. Later in het jaar volgt onder andere editie twee van de Gorcumse ondernemersawards tijdens de Dag van de Ondernemer. Aansprekende bedrijfsbezoeken en gezellige happenings gaan zo hand in hand, het nuttige wordt met het aangename verenigd.

‘Belangenbehartiging en netwerken kunnen niet zonder elkaar’, betoogt Edward van der Meijden tot besluit. ‘Betrokkenheid bij de stad en bij elkaar begint immers bij ontmoeten. Voor optimale belangenbehartiging zouden we als vereniging eigenlijk nóg groter moeten zijn. Daarom zijn we continu alert op het bieden van meerwaarde en dat gebeurt zeker in onze maandelijkse bijeenkomsten: met sprekers over thema’s waarmee we ons bezig houden en met bezoeken aan de iconen van de stad. We hebben veel om trots op te zijn en dat laten we graag zien.’

IKG Ondernemingsvereniging
Touwbaan 21, 4200 EA Gorinchem
info@ikgo.nl
www.ikgo.nl

Dit is een artikel uit GRNCHM Business & Lifestyle #2024. Klik hier om het volledige magazine te lezen.