‘Trots en vrolijkheid overheersen in Gorinchem’

De vesting, met al het moois dat erin en rondom te vinden is, loopt als een rode draad door dit magazine, net zoals zij als een rode draad door het verleden en heden van Gorinchem loopt. Eeuwenlang heeft zij zich al bewezen en tot op de dag van vandaag blijftde vesting van onschatbare waarde, zo concludeert oud-wethouder Joost van der Geest, oud-wethouder van onder andere Economie, Toerisme en Citymarketing.

Gorinchem is veelgeprezen als ondernemersstad; met haar ideale ligging, toonaangevende bedrijven, rijke bedrijventerreinen en hoge voorzieningenniveau. Haar aantrekkingskracht heeft de stad grotendeels te danken aan een binnenstad vol historie, groen en gezelligheid. Het unieke stadscentrum is een trekpleister van formaat en het toerisme geeft op haar beurt de plaatselijke economie een formidabele boost. ‘We hebben vorig jaar een prachtig cadeautje gehad met de verkiezing tot de Allermooiste Vestingstad en zien sindsdien het toerisme groeien. Dat hebben we hard nodig’, beseft oud-wethouder Joost van der Geest. ‘Citymarketing heeft een geweldige campagne gevoerd door de verkiezing van de ANWB onder de aandacht te brengen en nu zegt iedereen: we mógen het verhaal van Gorinchem vertellen. Trots en vrolijkheid overheersen, terwijl Gorcumers altijd erg geneigd waren eerst te kijken naar wat er niét klopt. Zelf zien we niet altijd wat bezoekers ons nu laten weten in hun reacties: zo veel groen, zo mooi aan de rivier, wat een prachtig stadspark Buiten de Waterpoort, al die bijzondere gevels en bastions.’

Momentum
Van der Geest ziet tot zijn vreugde hoe de goede relatie tussen ondernemers en gemeente, waar de afgelopen vier jaar veel energie in gestoken is, zich nu uitbetaalt. ‘Iedereen is zich ervan bewust dat we het momentum hebben in Gorinchem en dat we daar gebruik van moeten maken. Benoemd tot Unesco Werelderfgoed en de Allermooiste vestingstad van Nederland vraagt nu om actie. We zijn bijvoorbeeld bezig met de verkleining van het kernwinkelgebied om de leegstand naar de rand van de stad te verplaatsen en anders in te vullen. Zoals destijds is gebeurd met de oude V&D die nu een woon- en kantoorfunctie heeft, met een aantrekkelijke uitstraling.’
De gemeente kan en wil daarin niets afdwingen, maar staat ervoor open om initiatieven te begeleiden en te stimuleren. Er zijn mogelijkheden voor verhuissubsidies voor ondernemers, gevelsubsidies en planvormings- en transformatiesubsidies voor vastgoedeigenaren.
Snel doorgepakt wordt er verder in het gemeentelijk Uitvoeringsplan Mooiste Vestingstad, waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn. In uitvoering zijn onder andere een betere routing met bewegwijzering in de binnenstad, een geleidestrook voor blinden en slechtzienden vanaf het station naar de stad, een openbaar toegankelijk invalidentoilet en een aantrekkelijke selfiespot. ‘Hierin komen onderdelen terug uit het ‘Warenhuis’-plan van winkeliersvereniging Hartje Gorkum’, weet Joost van der Geest. ‘Steeds meer zie je dat ondernemers en gemeente open staan voor elkaar; het saamhorigheidsgevoel dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dat maakt deze acties mogelijk.’

De gemeente kan en wil daarin niets afdwingen, maar staat ervoor open om initiatieven te begeleiden en te stimuleren. Er zijn mogelijkheden voor verhuissubsidies voor ondernemers, gevelsubsidies en planvormings- en transformatiesubsidies
voor vastgoedeigenaren. Snel doorgepakt wordt er verder in het gemeentelijk Uitvoeringsplan Mooiste Vestingstad, waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn. In uitvoering zijn onder andere een betere routing met bewegwijzering in de binnenstad, een geleidestrook voor blinden en slechtzienden vanaf het station naar de stad, een openbaar toegankelijk invalidentoilet en een aantrekkelijke selfiespot. ‘Hierin komen onderdelen terug uit het ‘Warenhuis’-plan van winkeliersvereniging Hartje Gorkum’, weet Joost van der Geest. ‘Steeds meer zie je dat ondernemers en gemeente open staan voor bedrijven, rijke bedrijventerreinen en hoge voorzieningenniveau. Haar aantrekkingskracht heeft de stad grotendeels te danken aan een binnenstad vol historie, groen en gezelligheid. Het unieke stadscentrum is een trekpleister van formaat en het toerisme geeft op haar beurt de plaatselijke economie een formidabele boost.
‘We hebben vorig jaar een prachtig cadeautje gehad met de verkiezing tot de Allermooiste Vestingstad en zien sindsdien het toerisme groeien. Dat hebben we hard nodig’, beseft oud-wethouder Joost van der Geest. ‘Citymarketing heeft een geweldige campagne gevoerd door de verkiezing van de ANWB onder de aandacht te brengen en nu zegt iedereen: we mógen het verhaal van Gorinchem vertellen. Trots en vrolijkheid overheersen, terwijl Gorcumers altijd erg geneigd waren eerst te kijken naar wat er niét klopt. Zelf zien we niet altijd
wat bezoekers ons nu laten weten in hun reacties: zo veel groen, zo mooi aan de rivier, wat een prachtig stadspark Buiten de Waterpoort, al die bijzondere gevels en bastions.’

Cruiseschepen
Waar de ANWB-verkiezing al leidt tot meer toeristen uit eigen land maakt ook een doelgroep van verder weg kennis met Gorinchem: via de riviercruisevaart. Deze werd zwaar geraakt door corona, maar de markt in Europa trekt weer aan. Honderden schepen leggen jaarlijks aan bij Buiten de Waterpoort. Vermenigvuldig dat met een factor honderdplus en de kansen voor stad
en streek zijn evident. ‘We hebben onlangs de vice-presidents op bezoek gehad van Viking, een hele grote speler op deze markt. Renate van Maaren heeft hen de stad laten zien en heeft hen meegenomen op de pont. We laten zien wat
er allemaal te doen is, zodat deze mensen Gorinchem al kennen voor de volgende keer dat ze naar Nederland komen.’
Ondernemers, onderwijs Het allerbelangrijkst is een aantrekkelijke binnenstad echter, zo betoogt Van der Geest, voor de ‘toerist’ uit Gorinchem en omgeving zelf. Want: ‘Een mooie, levendige binnenstad is een belangrijke voorwaarde voor mensen van buitenaf om zich in Gorinchem te vestigen. Als je in een nieuwe stad gaat wonen loop je toch eerst een keer het centrum in om te kijken wat er te doen is. Wij hebben de sfeer en alle voorzieningen die de boodschap vertellen dat het hier plezierig wonen is. Dat heeft ons bedrijfsleven nodig
Gorinchem is veelgeprezen als ondernemersstad; met haar ideale ligging, toonaangevende gemeente, waar de afgelopen vier jaar veel energie in gestoken is, zich nu uitbetaalt. ‘Iedereen is zich ervan bewust dat we het momentum hebben in Gorinchem en dat we daar  gebruik van moeten maken. Benoemd tot Unesco Werelderfgoed en de Allermooiste vestingstad van Nederland vraagt nu om actie. We zijn bijvoorbeeld bezig met de verkleining van het kernwinkelgebied om de leegstand naar de rand van de stad te verplaatsen en anders in te vullen. Zoals destijds is gebeurd met de oude V&D die nu een woon- en kantoorfunctie heeft, met een aantrekkelijke uitstraling.’